Gantry 5
Petak 10 Srpanj 2020
Doktor i pacijent Đura • Likovi: • Doktor • Pacijent - Đura PRVI ČIN Na seoskom putu sretnu se doktor koji nosi svoju doktorsku torbu na putu za ordinaciju i njegov pacijent Đura s motikom na...
Došal Đura ministra prositi Skeč - Nije lektorirano! Likovi: Đura Minister (Scena-kulise: Soba-kancelarija u kancelariji jedan stol na stolu 2-3 hrpice dokumenata 2-3 fascikla i telefon, a ispred...
Precednik Skeč - Nije lektorirano! Likovi: Ivo Precednik (Scena-kulise: Soba-kancelarija u kancelariji jedan stol na stolu 2-3 hrpice dokumenata 2-3 fascikla i telefon, a ispred stola jedna...